Particulier


Particulieren kunnen opzien tegen ‘financiële rompslomp’.
Door tijdgebrek, of wat minder kennis van zaken.
Administratiekantoor Het Oosten helpt u hierbij!
Image

Inkomstenbelasting

U kunt bij ons terecht voor het verzorgen van uw aangifte inkomstenbelasting.

U levert na afspraak de gegevens aan volgens onze checklist waarna wij voor u de aangifte zullen indienen.

Wij kunnen voor u een voorlopige teruggave inkomstenbelasting aanvragen. Bijvoorbeeld omdat u hypotheekrente betaalt of andere reden waarom u recht heeft op teruggave.

Heeft u iets vergeten op te geven en heeft u daardoor een onjuiste (voorlopige) aanslag ontvangen ? Wij kunnen voor u de wijziging doorgeven op de reeds ingediende aangifte of een bezwaarschrift indienen tegen de opgelegde aanslag.

Belastingdienst

Kunt u uw aanslag of beschikking niet in 1x betalen?

Wij kunnen voor u een betalingsregeling aanvragen. Indien u een erfenis of een schenking ontvangt dient u daarover mogelijk belasting te betalen.

Wij kunnen voor u de aangifte erfbelasting of aangifte schenkbelasting verzorgen.

Toeslagen

Er bestaan diverse toeslagen waar u mogelijk gebruik van kunt maken.

– Huurtoeslag

– Zorgtoeslag

– Kinderopvangtoeslag

– Kindgebonden Budget

Hypotheek oversluiten kan gevolgen hebben voor uw voorlopige teruggave